Hårdvara stämpling teknik nivå

2021-03-26

Eftersom många stämplingsfabriker tillhör tillverkarna är stämpeldelmarknaden mycket ofullkomlig och sund. Marknaden för små stämplingsdelar är dock mycket mogen i vissa delar av söder. Att döma av den nuvarande situationen har mitt lands stämpeldelmarknad följande problem:

(1) En del produktionskapacitet är överutbud, och vissa stämplingsanläggningar i huvudmotorfabriken kan inte lägga bort det och kan inte hålla det. Under större delen av året finns det inte tillräckliga produktionsuppgifter och inget marknadsbeteende.

(2) Marknadskonkurrensen för hushållsapparater och elektriska apparater som stämplar delar för industrier är hård. Det finns dock inte många internationellt konkurrenskraftiga företag som har blivit ett klimat.

(3) Det finns ingen som ser på marknaden för stämpeldelar på allvar. Stämplingsmarknaden är rörig. ã € Under de ovannämnda marknadsförhållandena är den tekniska utvecklingen begränsad och hela branschen släpar också efter, vilket manifesteras i:

(1) Den totala nivån är låg och många industrier har överdriven produktionskapacitet och saknar avancerad teknik. Den tekniska utvecklingen är långsam.

(2) Nivån på materialteknik, formteknik, smörjteknik och utrustning är alla på en låg nivå, långt ifrån att tillgodose behoven hos den inhemska produktionsutvecklingen.

Nästa:NEJ
  • QR